Säkra transporter av erfaret åkeri
Karl Åke Möllergren, ägare till Möllergren Transport AB, har över 40 års branscherfarenhet. Med sina moderna lastbilar och välutbildade chaufförer är Möllergren Transport AB väl utrustad inför framtiden.
Karl Åke Möllergren började som anställd chaufför på Stadsbudsföreningen Nr 1 i Malmö 1962 men vid företagets försäljning 1990, bestämde han sig för att starta ett eget åkeri. I dag har Möllergren Transport AB sju lastbilar för transporter av framför allt styckegods.
Uppdragen har varit många och är mycket varierande, t. ex. när Malmö stad under åren 1993-95 hade ett omfattande renoveringsprogram på sina skollokaler anlitades Möllergren Transport för att transportera bort och lagerhålla inredningarna tills jobben var klara samt att bistå med expressarbetare för interna uppdrag.
Möllergren Transport anlitas även av ett större bensinbolag för transport av deras kemiska produkter fram till bolagens stationer. En annan kundgrupp är emballagefirmor som tillverkar lastpallar och transportlådor.
Möllergren Transport AB bistår även sina kollegor i åkeribranschen vid deras behov om extra transporthjälp.

Kunniga medarbetare
För närvarande arbetar sex anställda på åkeriet. Det ställs höga krav på chaufförers kunnande.
– Myndigheterna kräver att du som chaufför har genomgått utbildning i ditt yrke samt har gällande licenser aktuella, säger Karl Åke. Datorvana samt goda språkkunskaper i bl.a. engelska och tyska är ett plus. Han anser också att chaufföryrket bör höja sin status, den glamorösa tiden som landsvägens cowboy tillhör en förgången tid. Vi pratar om problematiken kring de utländska chaufförernas intåg i Sverige och hur det påverkar åkerinäringen. Fortfarande gäller inte exakt samma regler som inom hela EU.
– Dessutom är åkerinäringen känslig för konjunktursvängningar, säger Karl Åke. Men oavsett om det är låg- eller högkonjunktur så finns det alltid ett behov av att distribuera varor. Man får rusta sig väl och ta framtiden som den kommer, menar han.

Möllergren Transport AB

Bransch:
Transport

Telefon: 040-401704
Fax: 040-401704


Email:
0709664200@euromail.se

Adress:
Möllergren Transport AB
Börringevägen 95
23333 Svedala

| 13 SENASTE FÖRETAGEN